I vesmír přenádherně hraje

I vesmír dokáže hrát a zpívat a jak krásně. On to není přesné – zpívat, ale vyluzovat zvuky umí. Umí to každá planeta, Slunce, galaxie, hvězdy a dokonce i černé díry. Všechny z nich hrají jinak, a když se do té hudby zaposloucháte, bude vám znít vzdáleně, tajuplně a krásně. Někomu však bude připomínat zvuky, které slyšíme, když se ponoříme pod vodu. J To záleží na tom, co v té hudbě chceme slyšet a hledat. Schválně si poslechněte.

Kdo namítne, že je to přece hloupost, abychom slyšeli hudbu z vesmíru, je na omylu. Ve vesmíru je sice vakuum a ve vakuu jak všichni jistě dobře víme, se zvuk šířit nemůže, ale technika je technika. Tyto zvuky byly zachyceny jako elektromagnetické vibrace speciálně vyvinutými snímači v NASA. K nahrávání zvuků vesmíru byla použita plasmová anténa k zachycení vibrací vesmírných těles o frekvencích 20 Hz až 20 kHz. Tedy pro člověka slyšitelných.

Poslechnout si můžete nahrávky zvuků Jupiterových prstenců, Mirandy – jeden z Uranových měsíců, Neptunu, Země, Saturnu, Jupiteru, Io – měsíce planety Jupiter, Uranovy prstence a píseň Země a Uranu.

 

Jaká planeta či měsíc vám znějí nejlépe?